Video

Cách Nike thực hiện quan điểm về các vấn đề xã hội trong hoạt động tiếp thị của mình

Từ Colin Kaepernick đến đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của Hoa Kỳ, phân biệt chủng tộc cho đến việc trả lương bình đẳng, tất cả đều trở thành một phần trong thông điệp thương hiệu của Nike.