Sự Kiện Nhanh Của Công Ty

Độc quyền: Robert Downey Jr. về việc lập kế hoạch cho một vũ trụ ‘Sherlock’ với việc xây dựng thế giới theo phong cách Marvel

Trong Lễ hội đổi mới của Fast Company, cựu Người sắt và nhà sản xuất Susan Downey đã thảo luận về cách tiếp cận của Kevin Feige với Sir Arthur Conan Doyle.